Kan min hyresvärd göra det här

Detta är långt ifrån kontrollen. Jag sa att jag går på fastigheten. Jag går aldrig in i ett hus eller lägenhet unles jag är inbjuden att gå för att lösa ett problem. Varvet är en annan sak. Det är öppet och tillgängligt. En LL har vissa rättigheter för inspektion och tillträde. Hyresgäster har rätt till integritet och kontroll. Det finns en balans där som upprätthålls. Att gå på fastigheten är inte olaglig när du äger den.

Bli informerad om regler och regler, då kommer du att förstå balansen och rättigheterna för båda parter i en hyra situation. Då kommer du inte att göra dumma kommentarer som inte ger någon mening.

Det är olagligt om du inte har hyresgodkännandet, det är en nödsituation så att om du inte kom dit skulle det kunna vara egendomsskada (som ett brutet rör) du skickar ett meddelande (ett lagligt meddelande), du är där för att fixa något på hyresgästförfrågan eller du lägger ut det i leasingavtal och hyresgästen instämmer eller du har gett hyresgästen ett 24-timmars varsel om att ange uthyrning som omfattar gård och utbyggnader, och även med 24 timmars varsel måste du ha en bra anledning och det kan inte vara gjort mycket ofta eller kan betraktas som trakasserier. Genom att gå in på gården när som helst du som hyresvärd sätter dig själv risken att bli arresterad för inbrott och / eller intrång. Du kan också bli stämd i smådomstolar för varje gång du har kommit in i fastigheten (som inkluderar gården och utbyggnaden). Du uppgav att du blir informerad om regler och regler, då kommer du att förstå balansen och rättigheterna hos båda parter i en hyra situation. Då kommer du inte att göra dumma kommentarer som inte har någon mening ‘. Detta kommer direkt från hyresvärden / hyresgästen. Så du borde bli informerad eftersom du är hyresvärd och för att du riskerar att arrestera eller rättegånga genom att inte veta lagen.

I alla fall. För min delstat i Kalifornien. Tillstånd är inte nödvändigt så länge som korrekt meddelande ges.

Ett av de sätt på vilka rätt meddelande kan ges är att hyresvärden ska gå till fastigheten och posta varsel på ytterdörren. Med andra ord behöver hyresvärden inte tillstånd eller behöver få tillstånd att dyka upp på fastigheten för att skicka korrekt meddelande.

Även om hyresgästen vägrar att bevilja tillstånd kan ägaren fortfarande komma in i enheten efter det att ett korrekt meddelande har lämnats enligt Kaliforniens stadga.

Naturligtvis kan hyresgästen ge tillstånd på plats för reparationer utan nödsituation, som visar enheten till försäkringsbolagsinspektörer, bedömare och potentiella köpare etc. Hyresgästen kan också neka kort varsel men inte tillträde så länge som korrekt meddelande ges och tillräcklig tid har gått.

I stadgan uppräknas ytterligare skäl för periodiska inspektioner. såsom rätten att inspektera vattensängar.

Här är ett kort utdrag och märker det specifikt säger: ‘Inmatning av enheten’ och inte in eller kommer på fastigheten. på vardagar). Meddelandet måste ange datum, ungefärlig tid och inriktnings syfte. Emellertid krävs inte förhandsmeddelande på något av följande sätt:

Hyresgästen har flyttat ut eller har övergett hyraenheten.

Hyresgästen är närvarande och godkänner tillträdet vid inlämningstillfället.

Hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om att hyresvärden kommer att göra reparationer eller leverera tjänster och har muntligen kommit överens om att hyresvärden får komma in för reparationer eller leverera tjänsterna. Avtalet måste innehålla datum och ungefärlig tid för inresa, vilket måste vara inom en vecka efter det muntliga avtalet

För mer läsning för de i CA. Här är länken till sidan Kalifornien avdelning för konsumentfrågor som handlar om hyresvärden.

Kalifornien Hyresgäster California Department of Consumer Affairs

I Texas kan du inte ens gå på fastigheten om leasingavtalet är föremål. Du har vissa avtalsrättigheter enligt lag och det är det. Du kan lägga något som helst i avtalet och en domstol kommer att reglera mot allt som strider mot statens lag. en bostadsfastighet är uthyrd, hyresvärdens förmåga att komma in i hyresgruppen minskas. Eftersom ingen Texas lagar anger när en hyresvärd kan ange en hyresfastighet, reglerna är vanliga för hyresavtalet. Några leasingavtal ger en lista med skäl när hyresvärden kan komma in och andra hyror nämner inte alls hyresvärdsinträde.

Om leasingavtalet antingen skriftligt eller muntligt innehåller inte skäl för när hyresvärden kan komma in i enheten, är det bara mycket specifika tider när en hyresvärd kan komma in. Dessa tider inkluderar:

Att göra reparationer begärda av hyresgästen

Om det finns en nödsituation inuti enheten; eller

Om hyresvärden kommer att lägga upp ett meddelande antingen enligt hyresgästen lien lag eller när kräva innehav i Gå Ner I Vikt På En Vecka en utvisning. (Se ATC-broschyrer, hyresvärden Lien och The Eviction Process för mer information om dessa lagar.)

Det innebär att hyresvärden inte kan ingå för att visa enheten till en potentiell hyresgäst eller att inspektera bostaden om inte särskilt avtalats i hyresavtalet.

Har hyresvärden att ge förhandsmeddelande?

Många hyresgäster tror att hyresvärden är skyldig att ge 24 timmars varsel innan han går in i hyresgruppen men det är inte sant. Som med många frågor som tidigare behandlats i denna broschyr är hyresvärden endast skyldig att ge förhandsmeddelande vid behov enligt hyresavtalet. Om hyresavtalet inte kräver förhandsmeddelande och det verkar hyresvärden drar nytta av detta kan hyresgästen skriftligen begära att hyresvärden endast anländer efter att ha meddelats, till exempel 24 timmar. Hyresgästen kan också begära att hyresgästen är närvarande när hyresvärden kommer in i enheten. TAA-leasingavtalet kräver inte förhandsmeddelande, men det kräver att hyresvärden lämnar ett skriftligt meddelande om posten efteråt endast om ingen är i enheten vid införselstiden.

Detta är långt ifrån kontrollen. Jag sa att jag går på fastigheten. Jag går aldrig in i ett hus eller lägenhet unles jag är inbjuden att gå för att lösa ett problem. Varvet är en annan sak. Det är öppet och tillgängligt. En LL har vissa rättigheter för inspektion och Gå Ner ett Kilo I Veckan tillträde. Hyresgäster har rätt till integritet och kontroll. Det finns en balans där som upprätthålls. Att gå på fastigheten är inte olaglig när du äger den.

Bli informerad om regler och regler, då kommer du att förstå balansen och rättigheterna för båda parter i en hyra situation. Då kommer du inte att göra dumma kommentarer som inte ger någon mening.

Jag vet att det här inlägget är gammalt men jag undrade om någon var bekant med CT-hyresvärdslagar? Under de senaste dagarna har jag haft ett par incidenter som hyresgäst som jag känner mig lite oroad över.

Igår anlände hyresvärden med ett trädskärningsföretag för att ta bort flera träd från bakgården. Jag är fortfarande störd i allmänhet eftersom jag valde Viktminskning Tabletter att hyra denna speciella egendom på grund av träden och skuggan. Det var inget fel med någon av träden och hans enda resonemang var att skuggan från träden inte tillät gräset att få tillräckligt solljus (som jag vet från min egen gräsmatta upplevelse är det exakta motsatsen sant mot exponering för UV-bruna gräset). Det är hans egendom och om han vill klippa ner trädet är det i slutändan hans samtal inte min.