En semestergåva för dig OFFICIELLA REGLER

INGEN KÖP ELLER ONLINE ÅTGÄRD NÖDVÄNDIGT FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VIN.

TILLGÄNGLIGHET: Denna multi level, enter to win-tävling är öppen för legala bosatta i USA som är arton (18) år eller äldre vid tidpunkten för inresa. Ogiltigförklaras i lag. Vinnare av tidigare KRDO tävlingar eller tävlingar är inte berättigade att vinna en annan KRDO Contest inom en 90-dagarsperiod. Måste vara Colorado-invånare att spela. Ange ‘En semestergåva för dig Contest entry’ på utsidan av kuvertet. Alla postanmälningar måste vara märkta med de angivna tidsfristerna. (se deadlines nedan). Ingen mekaniskt reproducerad post i inmatningar accepteras.

DEADLINES: Tävlingen börjar kl 15:00 MST den 11/14/2016 och slutar vid NOON den 12/19/2016 MST.

Posten i posterna måste vara postmarkerad senast den 11/18/16. Inga inlägg accepteras efter tidsfristen av någon anledning. Mail i inlägg måste svara på alla onlinefrågor och ange att tävlingsprisposten ska ingå i denna tävling. Den enda determinanten av tiden i samband med onlinekonkurrensen kommer att vara News Press Gazette server maskin (er) som ligger i berg tidzon. Deltagare som ansluter sig till den angivna tidsfristen gör det med den här informationen i åtanke. Alla poster blir egenskapen hos Sweepstakes Providers och kommer inte att returneras till deltagaren. Flera poster av samma person, inklusive de som gjorts elektroniskt av en person som använder en eller flera e-postkonton, kommer att leda till diskvalificering. Alla e-postuppgifter måste skickas från ett giltigt e-postkonto som kan identifieras med en fysisk person med lämpliga oberoende medel, inklusive, men utan begränsning, omvänd domännamnssökning. Genom att delta i tävling och acceptera ett pris anses deltagare och vinnare vara överens om dessa regler. Genom att delta i den här tävlingen är deltagarna dessutom överens om att tillåta KRDO-rättigheter att använda vinnarnas namn i kampanjer relaterade till tävlingen, i luften, på webben och på Facebook. Resor ingår inte om inget annat anges. Vinnaren är ansvarig för alla tillämpliga federala, statliga och lokala inkomster och eventuella andra skatter, avgifter och tillägg. En IRS-blankett 1099 kommer att utfärdas för alla priser med ett försäljningsvärde överstigande 600 kronor. Sweepstakes Providers förbehåller sig rätten att ersätta ett pris av lika eller större värde.

VINNARE VAL: Winner val skall ske enligt följande: Dagliga priser: Aveda produkter från VEDA Salon Spa, värderas mellan $ 24 och $ 35 tilldelades November 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, december 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 och 19; Veckopriser som delas ut den 21 november, 28 december, december 12, 19. Grand Prizes utdelas den 19 december på 399 South 8th Street, Colorado Springs, Colorado 80905. Vinnarna kommer att väljas med en slumpmässig ritning från alla kvalificerade poster postmarkerade eller inmatade online inom tidsfristen. Vinnarvalet kommer att göras av Sweepstakes Providers, vars beslut är slutgiltigt. Vinnare kommer bli underrättad via e-post på eller nära angiven datum. Om en vinnare är oåtkomlig efter två (2) arbetsdagar, kommer en alternativ vinnare att väljas genom en slumpmässig ritning från de återstående kvalificerade posterna. Vinnare måste kräva sitt pris inom 14 dagar efter prisutdelningen eller priset förverkas. För att kunna bli utnämnd som vinnare kan potentiella vinnare vara skyldiga att utföra och returnera en bekräftelse av behörighets- / prissättningsformulär / ansvarsfrihet vid godkännande av ett pris. Noncompliance resulterar i diskvalificering och en alternativ vinnare kommer att väljas.

ANVÄNDNING AV TÄVLING INFORMATION: Utan hinder av motsatsen bestämmelse i något av Sweepstakes Providers respektive sekretesspolicy deltagarna bevilja tävlingar Providers och utlottningar Providers reserv, till höger använda all information relaterad till tävlingen, bland annat information från deltagarna i samband med tävlingen, för marknadsföringsändamål eller för något annat ändamål, såvida det inte är förbjudet enligt lag. Deltagare kan vara skyldiga att underteckna en release, som ger Sweepstakes Providers rätt att använda och publicera sitt namn och hemvist på nätet eller i andra media i samband med tävlingen. Genom att acceptera ett pris, kan vinnaren (s) vara tvungna att underteckna en release som ger tillstånd att Sweepstakes Providers att använda hans eller hennes namn, foto, avbild, röst, informationspris och / eller biografisk information för publicitet och reklamsyfte utan framtida ersättning om inte förbjudet enligt lag. Genom att delta, deltagarna frigöra och hålla ofarliga Sweepstakes Providers, deras respektive föräldrar, dotterbolag, filialer, chefer, tjänstemän, anställda och agenter från allt ansvar för eventuella skador, förlust eller skada av något slag som härrör från eller i samband med tävlingen eller vilket pris som vinner. Restriktioner, villkor och begränsningar gäller.

Framförande: Genom att gå in i tävlingen godkänner du att vara bunden av dessa officiella regler. Deltagarna accepterar vidare att vara bundna av Sweepstakes Providers beslut, som ska vara slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Sweepstakes Providers förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera någon individ som befinner sig i manipulering med inlösen eller webbplatsens funktion. eller att agera i strid med de officiella reglerna.

Du håller med om att i ditt deltagande i tävlingen använder du inte obscen, kränkande eller förtalande språk eller språk som kränker ett varumärkes, handelsnamn eller annan immateriell rättighet eller rätt till privatliv. Du accepterar vidare att inte medvetet skada eller orsaka avbrott i tävlingen eller för att förhindra andra deltagande i tävlingen.

VARNING: Varje försök från en deltagare eller någon annan person ATT AVSIKTLIGT SKADA NPG webbplatser eller att underminera den legitima funktion av tävlingen ÄR EN ÖVERTRÄDELSE AV straffrättsligt och civillagstiftning och Om en sådan FÖRSÖK GÖRAS, tävling LEVERANTÖRER förbehåller sig rätten att SÖKA Skador från någon sådan delaktig person till den största delen av lagen.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR: Vinnare tar ansvar för förluster eller skador som orsakats eller hävdats orsakas av deltagande i tävlingen, eller genom godkännande, besittning, användning av eller misslyckande med att erhålla något pris. Sweepstakes Providers är inte ansvariga: (i) för förlust, sen, oläslig, ofullständig, porto, felaktig eller förminskad post; eller (ii) för felaktig eller oriktig information, i tävlingen eller av något tekniskt eller mänskligt fel som kan uppstå vid behandlingen av inlagor i tävlingen. Sweepstakes Providers är inte ansvariga för några problem eller tekniska fel i telefonnät eller linjer, datorsystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, fel på e-post eller spelare på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller vid vilken webbplats som helst, eller en kombination av dessa, inklusive skada eller skador på deltagare eller annan dator som är relaterad till eller som följer av att deltagande eller nedladdning av material i tävlingen.

Regler / VINNARE Lista: Officiella Regler och namnet på vinnaren kan erhållas genom att skicka ett själv adresserat, stämplat 10 kuvert till: 399 South 8th Street, Colorado Springs, Colorado 80905. Ange ‘A Holiday Gift för dig Contest Winners Lista’ på utsidan av kuvertet som är tillämpligt. Begränsa en (1) begäran per kuvert. Begäran måste innehålla tävlingens namn. Vinnare listan kommer att finnas tillgänglig 5 dagar efter att vinnarna har bekräftats. Frågor angående denna tävling kan adresseras till: 399 South 8th Street, Colorado Springs, Colorado 80905.