När 2011 pratar ner, framhäver Jackson Presbyterian Examiner de 35 bästa evenemangen från tidigare 12 månader i begreppet kultur, politik och kyrkans liv. Listan antar inte att vara helt uttömmande, men det håller på att hålla några på årets mest minnesvärda shower.